Geodetické práce Zlín, geodeti - Zeměměřičská kancelář GRAD s.r.o.

O nás

Geodetické práce Zlín, geodeti - Zeměměřičská kancelář GRAD s.r.o.

Vítáme Vás na webových stránkách geodetické kanceláře GRAD s.r.o. ze Zlína. Provádíme geodetické práce ve všech oblastech např. ve stavebnictví, tvorba podkladů pro změny v katastru nemovitostí či mapování pro nejrůznější účely. Nabízíme komplexní geodetické práce od digitalizace starých map, zaměření hranic pozemku, vytyčení stavby, věcná břemena a inženýrskou geodézii až po mapování terénu a tvorby 3D modelů.

Zeměměřičské služby nabízíme fyzickým osobám, firmám, obecním úřadům, správám CHKO a lesů.

Působíme v lokalitách: Kroměříž, Holešov, Vsetín, Valašské Klobouky, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Otrokovice


Geodetické práce:
• Geometrické plány
• Vytyčení hranic pozemků
• Mapové podklady pro projekty staveb
• Vytyčení a zaměření skutečného provedení staveb
• Digitální model terénu
• Poradenství ohledně katastru nemovitostí

Nabízíme Vám bohaté zkušenosti, které se odráží především v profesionálně odvedené práci. Pracujeme rychle, kvalitně a za příznivé ceny.
Služby

Geometrické plány pro řešení majetkoprávních vztahů Inženýrská geodézie
  dělení pozemků pro převod vlastnictví   vyhotovení polohových a výškových bodových polí
  zaměření staveb pro vklad do katastru nemovitostí   vytyčovácí sítě a vytyčovácí práce v oblasti stavebnictví
  vytyčování vlastnických hranic pozemků   mapové podklady pro zpracování stavebních projektů
  věcná břemena   zaměření skutečného provedení stavby, včetně inženýrských sítí
    technická mapa měst a obcí
Právní a poradenská pomoc v katastru nemovitostí   základní mapa závodu
  identifikace parcel a vlastnictví   zaměřování digitálních dat pro geografické informační systémy (GIS)

Komplexní pozemkové úpravy
  zpracování projektového řešení
  komplexní měřické práce pozemkové úpravy - zaměření skutečného stavu území, vytyčení nových vlastnických hranic a vyhotovení digitální katastrální mapy

Digitální model terénu
  tvorba 3D modelu terénu
  výpočty kubatur, řezy terénem

Digitalizace starých mapových podkladů
Kontaktní informace


Zeměměřičská kancelář
GRAD s.r.o.
 
Adresa:
třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín
 
Mobil: +420 603 254 443 - Ing. Josef Gresl
Mobil: +420 732 155 148 - Ing. Jiří Gresl
E-mail: jiri.gresl@gradzlin.cz
E-mail: grad@gradzlin.cz
 
Web: www.gradzlin.cz
 
IČO: 65278691, DIČ: CZ65278691


Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23231.

Napsat zprávu